Pedagogisk ledelse og veiledning

Pedagogisk ledelse og veiledning (PLV)

Tematiserer lederskap gjennom flere innfallsvinkler. Uavhengig av yrke og arbeidsforhold handler pedagogisk ledelse om å skape mening, utvikling og vekst i virksomheten og for den enkelte. For å kunne handle mer adekvat i yrkesmessige situasjoner, er en som aktør avhengig av å kunne se handlingsmulighetene. Pedagogisk ledelse omfatter utfordringer som aktører på alle nivåer i organisasjonen står overfor.

Ledelse innenfor moderne organisasjoner forutsetter i stor grad en veiledende tilnærming. Veilednings- og endringskompetanse er etterspurt i samfunnet generelt og i pedagogisk virksomhet spesielt. Studiet fokuserer på veiledning, både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Studiet kan tas som fordypning i førskolelærerutdanning og som valgfag i grunnskole- lærerutdanning.