Bachelor i sykepleie (kull 13) – desentralisert deltid 4 år (180 stp) - 32 studenter

 

Bachelorutdanning sykepleie – desentralisert deltid over 4 år (180 studiepoeng)

Overordnet mål for utdanningen er å utdanne sykepleiere som kvalifiserer til offentlig godkjenning, som kan arbeide i og utenfor institusjon, og som er faglig selvstendige, ansvarlige og reflekterte til sin yrkesutøvelse. Målet er å utdanne sykepleiere som kan imøtekomme de krav samfunnet stiller til sykepleietjenesten.

Tema

Studieprogrammet består av 180 studiepoeng. Teori og praksis er integrert, og studiet er delt i disse 3 kunnskapsområdene:

Sykepleiens kunnskapsområde, som omfatter sykepleiens historie, filosofi og omsorgsteori. Etikk. Grunnleggende begreper og teorier/modeller i sykepleie. Sykepleiens arbeidsområder og funksjoner (pasientrettet arbeid og lederskapsfunksjon)

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag: Psykologi, sosiologi og sosialantropologi, helsepolitikk, forvaltning og lovgivning, økonomi,

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinskfaglige grunnlag: Mikrobiologi, anatomi og fysiologi, biokjemi, patofysiologi, sykdomslære, farmakologi.

Studiet er organisert som et desentralisert deltidsstudie over 4 år. 

Teoriundervisningen foregår i grupper ved de lokale studiestedene 2 til 3 dager pr uke, samt to uker pr studieår i full klasse i Tromsø.

Praksis i kommunehelsetjenesten gjennomføres primært i studentens hjemkommune, mens praksis i spesialisthelsetjenesten gjennomføres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Målgruppe

Alle som ønsker desentralisert sykepleierutdanning i Midt-Troms.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Fagansvarlig institusjon

Høgskolen i Tromsø

Studiepoeng:

180 Stp.

Studiested:

Finnsnes/Bardufoss

Oppstart:

Januar 2013 

Pris:

Kr. 0

Semesteravgift:

Kr. 450

Fagplan:

Lastes ned under.

Vedlegg:
FilMediaDato
Last ned denne filen (Fagplan_Bachelor_Sykepleie_Desentralisert.pdf)Fagplan