Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag – desentralisert (60 stp)

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag – desentralisert 60 studiepoeng)

Den enkelte student skal bli i stand til å møte pedagogiske utfordringer med større faglig bevissthet.

Tema 

Studiet er organisert som et modulbasert deltidsstudium over 4 semester. Første studieår vil være felles for både de med allmennfaglig bakgrunn og de med yrkesfaglig bakgrunn.

Målgruppe

Har du fullført tre-årig universitets¬- eller høgskoleutdanning, men mangler undervisningskompetanse? Da kan dette studiet hjelpe deg å få den pedagogiske og didaktiske kompetansen du trenger som lærer.

Opptakskrav

Praktisk pedagogisk utdanning bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

Generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning. Allmennfaglig utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmenne fag i grunnskole eller videregående skole. 

Generell studiekompetanse, profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis. Profesjonsrettet utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole. 

Fag-/svennebrev eller annen fullført 3- årig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum 2 års yrkespraksis. 

Opptak på grunnlag av individuell realkompetanse og praksis.

Fagansvarlig institusjon:

Høgskolen i Finnmark

Studiepoeng:

60 stp.

Studiested:

Finnsnes / Bardufoss

Oppstart:

Høsten 2010