Matteknikk - oppstart høsten 2017 - søknadsfrist 31. august 2017

Teknisk fagskole - Matteknikk

Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms, Skjervøy
I samarbeid med Studiesenteret Finnsnes
 
Tilbud hvor du vil – når du vil
Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen næringsmiddelfag og bli for eksempel mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker, selvstendig næringsdrivende eller student ved høyskole/universitet, har du en unik mulighet til å oppnå dette gjennom vårt fleksible fjernundervisningsopplegg.

Teknisk fagskole med fordypning i matteknikk, en toårig fagskoleutdanning som gis som et samlingsbasert tilbud over tre år. Opplæringa skjer i en kombinasjon av samlinger, selvstudium og veiledning via mail, telefon og Internett. Studiet kvalifiserer blant annet til stillinger i Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og næringsmiddelindustrien. Hvis du arbeider i en bedrift som produserer næringsmidler vil studiet kunne være av stor interesse for deg og din arbeidsgiver.

Fagteknikerutdanningen dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt.
Utdanningen omfatter råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi og prosesslære.

Opptaksvilkår: Fagbrev eller minst 5 års praksis innen fagområdet.
Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå.
Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. For nærmere informasjon ta kontakt med skolen.

Hva skjer under utdanningen?
Studiet baseres på ukesamlinger à 5 dager med tre samlinger pr. halvår. Totalt 18 samlinger over 3 år.
Oppstartsamling første året, ei samling andre året og avsluttende samling siste året (til sammen 3 samlinger) må gjennomføres på Skjervøy.
Øvrige 15 samlinger kan følges på to-veis videokonferanse mellom Skjervøy og Studiesenteret Finnsnes. 
Første samling er viktig for å knytte kontakt og bli kjent lærere og studenter mellom. Her vil du også få hjelp til å komme i gang med de enkelte fag og det blir gitt opplæring i kommunikasjonsverktøy som benyttes til å holde kontakt mellom lærere og studenter utenom samlingene.

I perioden mellom samlingene arbeider studentene selvstendig eller sammen med andre studenter og hele tiden i tett kontakt med skolens lærere.
Det brukes en egen studieplattform (fronter) for kommunikasjon mellom studenter og lærere. Arbeidsoppgaver blir lagt ut på plattformen mellom samlingene.
Det er en forutsetning at studentene deltar på samlingene.

Fagene er mange og varierte, og du vil få en brei utdanning som omhandler de fleste typer næringsmidler som kjøtt, fisk, vegetabiler, melk og melkeprodukter og fett/oljer.  Det vil bli lagt spesielt vekt på fisk og fiskeprodukter.

 

Studiet har et omfang på 120 fagskolepoeng fordelt på følgende faggrupper:

Modulkode    Modulnavn    Omfang
00TK02A     Yrkesrettede realfagsemner    10 fp
00TK02B     Yrkesrettet kommunikasjon    9 fp (+ 3 fp i hovedprosjekt)
00TK00C     LØM (Ledelse Økonomi Markedsføring)   14 fp
00TK00D     Grunnleggende kjemi   17 fp
00TK00E     Generell kjemiprosess     9 fp
00TK02F     Kjemi og mikrobiologi i mat    14 fp
00TK02G    Trygg matproduksjon   23 fp
00TK02H    Hovedprosjektet         13 fp (inklusiv kommunikasjon)
Lokal kode Valgmodul      11 fp
  Totalt 120 fp


Samlingene i løpet av skoleåret skal gi elevene praktiske og obligatoriske kurs og være en inspirasjon i arbeidet.
Utdanningen legger opp til samarbeid i grupper, og denne aktiviteten er viktig for kurset.

En av arbeidsformene er prosjektarbeid der du arbeider sammen med andre i en gruppe og presenterer resultatet som et fremlegg for andre studenter.
På laboratoriet vil du bli kjent med mikroorganismer i form av øvelser, blant annet dyrking av bakterier.
Vi prøver også i løpet av studietiden å lage noen næringsmiddelprodukter. Mulighetene er mange, og du er med på å påvirke din egen hverdag.

Skolen er kjent for sine lakseprodukter. Dette er produkter som er utviklet av teknisk fagskole og som studenter får anledning til å produsere.

Læreplan og informasjon om fagskolen finner du på:  http://www.fagskolen.info/

Har du spørsmål:

Kontakt skolen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  tlf: 77787050
eller Studiesenteret Finnsnes v/Lene Jørgensen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  tlf: 92694885

SØKNADSFRIST: 31. august 2017

Søknad pr. mail til:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kan også sendes skriftlig til: Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms, Boks 250, 9189 SKJERVØY