Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere – desentralisert (60 stp)

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere – desentralisert (60 studiepoeng)

Samlingsbasert deltidsstudie

Tema 

Studiet er organisert som et modulbasert deltidsstudium over 4 semester. Første studieår vil være felles for både de med yrkesfaglig bakgrunn og de med allmennfaglig bakgrunn.

Målgruppe 

Har du tre-årig profesjonsutdanning på plass og minimum2 års etterfølgenr fagpraksis kan dette studiet hjelpe deg til å bli lærer i de øvre delene av grunnopplæringen. Eller har du fullført yrkesfaglig opplæring med fag-/svennebrev, yrkesteoretisk utdanning, minimum 2 års godkjent praksis og ønsker å bli lærer i yrket ditt - kan 60 studiepoeng PPU/Y hos oss gi deg den pedagogiske/yrkesdidaktiske kompetansen du trenger.

Opptakskrav

Praktisk pedagogisk utdanning bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

Generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning. Allmennfaglig utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmenne fag i grunnskole eller videregående skole.

Generell studiekompetanse, profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 års yrkespraksis. Profesjonsrettet utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole.

Fag-/svennebrev eller annen fullført 3- årig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum 2 års yrkespraksis. 

Opptak på grunnlag av individuell realkompetanse og praksis.

Fagansvarlig institusjon:

Høgskolen i Finnmark

Fagplan:

Trykk her

Studiepoeng:

60 stp.

Studiested:

Studiesenteret Finnsnes as, Skolegata 4, 9300 Finnsnes og
Forsvarets studiesenter (FOKUS), Bardufoss

Oppstart:

Høsten 2010