Gladnyhet for Midt-Troms - Lærerutdanning
Studiesenteret Midt-Troms signerte den 5. september kontrakt med Høgskolen i Sørøst – Norge om lærerutdanning (1 -7) fom høsten 2018.
Dette er en masterutdanning over 5 år som er nett og samlingsbasert.
Søknadsfristen var 15. april 2018 og det ble gjennomført et informasjonsmøte om tilbudet den 15. februar.

Det er fremdeles mulig å søke på restplasser så lenge man har karakteren 4 i 1P og 2P matte, 2 i S eller R-matte, 3 i snitt i norsk og 35 skolepoeng.

Gå inn på «Samordna opptak» og søk: HSN Finnsnes på ledige studieplasser.

Grunnskolelærerutdanning 1 - 7,  ny oppdatert informasjon:
•    Det blir Grunnskolelærerutdanning på Studiesenteret Midt-Troms i samarbeid med Universitetet Sørøst-Norge fom høsten 2018
•    29 stk har så langt bekreftet at de tar studieplassen
•    Informasjonsmøte fra USN og Studiesenteret gjennomføres i Kunnskapsparken på Studiesenteret Midt-Troms 13. august kl 1000 – 1400
•    Oppstartuken som er en oppstartsamling med innføring i fag og digitale verktøy gjennomføres på Notodden fra 21. august kl 0900 til 23. august kl 1500.
     Samlingene er svært viktige i studiet, og skal ta hensyn til studentens behov for fleksibilitet, og kvalitetskravene i de enkelte fagene og i studiet generelt.
•    USN vil sende ut mer detaljert informasjon til alle som har takket ja til studieplass

Stipendordninger - Mest til lærere i Nord-Norge
Ordningen for ettergivelse av studielån blir tredelt:
1) Om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.
2) Om lag 55 000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid.
3) Om lag 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

Opptakskrav:
•    LÆRMA4
•    Politiattest
•    Medisinsk testing

For å kvalifisere må du ha:
•    Generell studiekompetanse og
•    Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
•    Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
•    Minst 35 skolepoeng

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Organisering for Notodden/Nett og samlingsbasert undervisning
Nett- og samlingsbaserte studiene har en-tre obligatoriske samlinger på Notodden pr. semester.
Antallet samlinger varierer noe fra år til år og avhenger av fagvalg.

For tilbudet ved Studiesenteret Midt-Troms vil første ukesamling bli gjennomført på Notodden, mens øvrige samlinger fortrinnsvis vil bli lagt til Finnsnes.

Videoer:
Hvordan ser den perfekte læreren ut?
I Norge er det lærermangel.

Mer informasjon:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn/#requirementsText-27497

Her signerer Anne Gwendoline Fængsrud -Visedekan ved Høgskolen i Sørøst - Norge og Vidar Gunnberg Daglig leder Studiesenteret Finnsnes kontrakten!