FSK-6000 Sjømatproduksjon for sjømatnæringa (10 stp) - Startet 11. januar 2018

Presentasjon på studiesenteret på Finnsnes

Professor Margrethe Esaiassen
Masterstudent Konstanse Karlsen
Rådgiver Ingrid Hovda Lien.

Emnet fokuserer på prosesser og produkter i norsk sjømatindustri, og det blir tatt opp problemstillinger fra fangst og oppdrett.

Sentrale prosesser som er brukt i industriell bearbeiding av fisk og skalldyr blir gjennomgått, og det legges vekt på faktorer som påvirker kvalitet og utbytte på produktene. Det gis innføring i kvalitetsforringende prosesser i fisk og skalldyr, og kvalitetsvurdering av råstoff og produkter blir vektlagt.

Hva lærer du?

- Kunnskap:
   - bred kunnskap om produkter fra norsk sjømatnæring og om produksjon av disse, samt krav til sporbarhet og internkontroll for sjømatindustrien
   - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid for norsk sjømatnæring
   - har forståelse for sammenhengen mellom råstoffkvalitet, produksjonsmetoder, prosessbetingelser og kvaliteten på produktene, samt hvordan kvalitet og utbytte måles
   - kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

- Ferdigheter:
   - kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen sjømatnæringen på problemstillinger og treffe begrunnede valg
   - kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
   - kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

- Generell kompetanse:
   - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i sjømatindustrien
   - kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom relevante uttrykksformer
   - kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
   - kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i sjømatindustrien

Plan for undervisning og samlinger
- Det arrangeres tre samlinger og en todagers semesterkonferanse.
- Forslag til datoer for samlinger:
   - 11-12 januar
   - 15-16 mars
   - 12-13 april
   - Semesterkonferanse sammen med FSK-2009 7.- 8. mai
- På samlingene vil det veksles mellom dialogbaserte forelesninger, presentasjon av praktiske eksempler, oppgaveløsning i grupper,
  erfaringsutveksling og felles diskusjoner.
- Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med oppgaver til mappeinnlevering.

Praktisk informasjon
- Søknadsfrist: 15. desember
- Oppstart: Torsdag 11. januar 2018, kl 09:00
- https://uit.no/utdanning/videreutdanning
- Krav til søknaden: Søknadsbrev/motivasjonsbrev + Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
- Eksamen:
  - Muntlig eksamen og mappeevaluering. Bokstavkarakterer. A-F, der F er ikke-bestått.
  - Mappeevalueringen består av tre innleveringer, hvorav den ene er muntlig presentasjon av fordypningsemne på semesterkonferansen.
- Fronter
- Maks 25 plasser
- Samlinger deltakelsesplikt
- Informasjon på nett:

Leif Lynum: ”Videreforedling av fisk”, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2005/2009.
ISBN 82-519-2064-7/ 9788251920643

Studentene på Finnsnes kan bestille boka på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. – den sendes til dem uten at de må betale frakt.
Ellers litt ekstra som legges ut i Fronter

Se vedlegg . . .