IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening går over 2 semestre (H-18 og V-19). 
Eksamen avvikles våren 2019. Tidspunkt for eksamen avklares medio desember.

Samlinger våren 2019 på Rustadhøgda gjennomføres:

  •     Uke 3: mandag og tirsdag
  •     Uke 6: torsdag og fredag
  •     Uke 10: mandag og tirsdag

Tidspunkt for samlinger:

  • Dag 1: kl. 10.00-16.00
  • Dag 2: kl. 08.00-16.00

Med forbehold om endringer og at det kan gå noe ekstra tid når man skal forflytte seg/ skifte til treningstøy.

Obligatorisk oppmøte:
Med utgangspunkt i emneplanen kan vi kreve 80% oppmøte (på praktiske økter og undervisning organisert som seminar).

Hvis dere har spørsmål om semesterregistrering og lignende så kontakt:
Maja Kristine Olsen
Førstekonsulent
Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet
Tlf 784 50228
www.uit.no/ih