Fagbrev kjemiprosess på Studiesenteret Finnsnes

16 praksiskandidater, 12 fra Finnfjord AS og 4 fra EWOS, har startet utdanning mot fagbrev på studiesenteret i Kunnskapsparken Finnsnes.

Praksiskandidater har lang praksis fra industrien, men mangler fagbrev.

Norsk industri gir fjernundervisning i faget og har eksamensansvar. Ved studiesenteret får praksiskandidater nødvendig støtteundervisning.
I vårsemesteret gis støtteundervisning i fysikk, kjemi og matematikk, og til høsten blir det støtteundervisning i produksjonsrelaterte fag.
Erfarne lærere fra Senja vgs står ansvarlig for undervisninga: Gøran Johansen i fysikk, Rolf Hugo Hegrand i kjemi og Åsmund Sæterhaug i matematikk.

Utdanninga startet i 10.januar og vil fortsette 13 fredager i løpet av våren og ende med eksamen i grunnkurset i juni.
Til høsten blir det videregående kurs og endelig eksamen i desember.