Teknisk fagskole - Matteknikk

illustrasjonsbilde

9 studenter i aktiv dialog med kjemilæreren på Skjervøy – via storskjermen i undervisningsrommet på studiesenteret i Kunnskapsparken på Finnsnes.
Stort engasjement og god læring, slik fungerer undervisningsteknologien på sitt beste.

Forutsetningen er at studentene har møtt lærerne, kjenner dem – slik at de føler seg trygge på hverandre. I opplegget med en klasse Teknisk  fagskole matteknikk/næringsmiddelteknikk på studiesenteret, distribuert fra fagskolen på Skjervøy, har lærerne først hatt ei ukesamling  på Finnsnes, deretter har studentene fra Midt-Troms hatt ei halv samling sammen med studentene på Skjervøy. Dermed er det gode læringsmiljøet etablert, og resten av den 3-årige utdanninga, med 6 ukesamlinger i året, kan foregå via storskjerm og toveis kommunikasjon lyd og bilde.


Teknisk fagskole
bygger på videregående opplæring, og fullført fagskole gir grunnlag for å fortsette en ingeniørutdanning.
Det er ei nasjonal utdanning av fagteknikere på høyt internasjonalt nivå. Teknisk fagskole i matteknikk/næringsmiddelteknikk kvalifiserer deg til arbeid som produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker, mellomleder eller selvstendig næringsdrivende.


Studiet har et omfang på 120 fagskolepoeng fordelt på følgende faggrupper:

Modulkode Modulnavn Omfang
00TK02A Yrkesrettede realfag (matematikk, fysikk)   10 fp
00TK02B Yrkesrettet kommunikasjon (norsk, engelsk)     9 fp + 3 i hovedprosjektet
00TK00C LØM (Ledelse, økonomi og markedsføring)   14 fp
00TK00D Grunnleggende Kjemi   17 fp
00TK00E Generell kjemiprosess     9 fp
00TK02F Kjemi og mikrobiologi i mat   14 fp
00TK02G Trygg matproduksjon   23 fp
00TK02H Hovedprosjektet   13 fp ( inkl. kommunikasjon)
Lokal kode Valgmodul    11 fp
  Totalt: 
120 fp

 
Opptakskrav:
Du må ha fagbrev eller minst 5 års praksis innafor fagområdet. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare praksis, må i tillegg ha realkompetansevurdering i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VG2-nivå. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
For nærmere informasjon kontakt Nord-Troms videregående skole.


Utdanningen
er gratis. Du må dekke utgifter til læremateriell.


Nytt kurs neste år?
Dersom interessen og søknaden er stor, kan det bli oppstart av ny treårig utdanning,
Teknisk Fagskole Matteknikk/ Næringsmiddelteknikk, organisert på samme måte.


Dette er et flott tilbud til matprodusentene og folk med fagbrev innafor matfag i Midt-Troms.
Du kan ta kontakt direkte med fagskolen på Skjervøy for nærmere opplysninger, eller ta kontakt med Studiesenteret Finnsnes, www.stud-fin.no

 
Se nordtroms.vgs.no for nærmere opplysninger om teknisk fagskole og læreplaner for de enkelte fag.