Teknisk fagskole - Matteknikk - start høsten 2014

 

Fagskolen i Troms avd. Skjervøy
Teknisk fagskole - Matteknikk
I samarbeid med Studiesenteret Finnsnes AS
 
Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen næringsmiddelfag og bli for eksempel mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker, selvstendig næringsdrivende eller student ved høyskole/universitet, har du en unik mulighet til å oppnå dette gjennom vårt fleksible fjernundervisningsopplegg.

Teknisk fagskole med fordypning matteknikk
gis som et nettbasert studium over tre år. Opplæringa skjer i en kombinasjon av samlinger, selvstudium og veiledning via mail, telefon og Internett. Studiet kvalifiserer blant annet til stillinger i Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og næringsmiddelindustrien. Hvis du arbeider i en bedrift som produserer næringsmidler vil studiet kunne være av stor interesse for deg og din arbeidsgiver.

Fagteknikerutdanningen
dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt. Utdanningen omfatter råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi og prosesslære.

Opptaksvilkår:
Fagbrev eller minst 5 års praksis innen fagområdet. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. For nærmere informasjon ta kontakt med skolen.

Hva skjer under utdanningen?
Studiet baseres på ukesamlinger på Skjervøy med tre samlinger pr. halvår. Oppstartsamling første året, ei samling andre året og avsluttende samling siste året (totalt 3 samlinger) må gjennomføres på Skjervøy. Øvrige samlinger kan følges på to¬veis videokonferanse mellom Skjervøy og Studiesenteret Finnsnes. Første samling er viktig for å knytte kontakt og bli kjent lærere og studenter mellom. Her vil du også få hjelp til å komme i gang med de enkelte fag og det blir gitt opplæring i kommunikasjonsverktøy som benyttes til å holde kontakt mellom lærere og studenter utenom samlingene.

I perioden mellom samlingene arbeider studentene selvstendig eller sammen med andre studenter og hele tiden i tett kontakt med skolens lærere. Det brukes en egen studieplattform (fronter) for kommunikasjon mellom studenter og lærere. Arbeidsoppgaver blir lagt ut på plattformen mellom samlingene. Det er en forutsetning at studentene deltar på samlingene.

Fagene er mange og varierte, og du vil få en brei utdanning som omhandler de fleste typer næringsmidler som kjøtt, fisk, vegetabiler, melk og melkeprodukter og fett/ oljer, Det vil bli lagt spesielt vekt på fisk og fiskeprodukter.

Samlingsuker høsten 2014: Uke 37, 42 og 48
                          våren 2015: Uke    3, 12 og 21 

 


Studiet har et omfang på 120 fagskolepoeng fordelt på følgende faggrupper:

Modulkode                 Modulnavn                                          Omfang
00TK02A Yrkesrettede realfagsemner   10 fp
00TK02B Yrkesrettet kommunikasjon     9 fp (+ 3 fp i hovedprosjekt)
00TK00C LØM   14 fp
00TK00D Grunnleggende kjemi   17 fp
00TK00E Generell kjemiprosess     9 fp
00TK02F Kjemi og mikrobiologi i mat   14 fp
00TK02G Trygg matproduksjon   23 fp
00TK02H Hovedprosjektet   13 fp (inklusiv kommunikasjon)
Lokal kode Valgmodul   11 fp
  Totalt:    
120 fp

 

Samlingene i løpet av skoleåret
skal gi elevene praktiske og obligatoriske kurs og være en inspirasjon i arbeidet. Utdanningen legger opp til samarbeid i grupper, og denne aktiviteten er viktig for kurset.

En av arbeidsformene er prosjektarbeid der du arbeider sammen med andre i en gruppe og presenterer resultatet som et fremlegg for andre studenter.
På laboratoriet vil du bli kjent med mikroorganismer i form av øvelser, blant annet dyrking av bakterier.
Vi prøver også i løpet av studietiden å lage noen næringsmiddelprodukter. Mulighetene er mange, og du er med på å påvirke din egen hverdag.

Skolen er kjent for sine lakseprodukter. Dette er produkter som er utviklet av teknisk fagskole og som studenter får anledning til å produsere.

Læreplan og informasjon om fagskolen finner du på nettstedet:
http://www.fagskolen.info/

Har du spørsmål om tilbudet:
Kontakt skolen på tlf: 77787050
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

SØKNADSFRIST: 15.mai 2014

SØKNAD SENDES TIL:
Fagskolen i Troms avd. Skjervøy
Boks 250
9189 SKJERVØY