Prosjektstyring - nettstudium, 10 stp. Oppstart 1. september i Alta, 8. september på Studiesenteret Finnsnes*

BED-2042F Prosjektstyring - enkeltemne, 10 stp er et nettbasert enkeltemne innen Ledelse, nettbasert - årsstudium

* Minner om at første samling for alle nettstudiene fra HHT er i Alta 1.-3. sept. Det er frivillig å reise til Campus Alta, men sterkt anbefalt for alle deltakere på netttilbud. Studiesenteret Finnsnes reserverer rom for nettstudentene som ønsker å samles på Finnsnes for å se dette sammen i uka etter, 8., 9. og 12. sept. kl. 09-16. (12. september kun om det er behov for 3 dager). Ta kontakt med Studiesenteret Finnsnes direkte om du ønsker å delta på Finnsnes.

 

Ønsker du å lære mer om prosjekt og prosjektstyring? Ønsker du å bli en bedre prosjektleder eller prosjektmedarbeider? Nå kan du ta 10 studipoeng i prosjektstyring nettbasert fra Handelshøgskolen i Tromsø og følge undervisninga via videokonferanse fra Studiesenteret Finnsnes. 

 
Innhold:
 
Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.
Emnet går over 3 samlinger á 3 dager i høstsemestret
1. samling september: Prosjekt som arbeidsform, førprosjektfasen og team
2. samling oktober: Finansiering/søknadsskriving og planlegging
3. samling november: Organisering, risiko og økonomi
 
 
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
 
Kunnskaper og forståelse:
• Studenten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt fødes via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 
 
Ferdigheter:
• Studenten skal etter fullført emne ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.
 
Kompetanse:
• Deltakerne skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 

StudiesenteretFinnsnes samarbeider med Handelshøgskolen i Tromsø, UiT og kan bl.a. tilby følgende:
  • Topp moderne lokaler i Kunnskapsparken, i umiddelbar nærhet av knutepunktet for buss-, hurtigbåt- og hurtigrute - midt i sentrum av Finnsnes
  • Studentene fra Midt-Troms kan sammen følge samlingene online via videokonferanse på Studiesenteret*
  • Muligheter for å benytte våre lokaler til seminar-, kollokviegrupper og egenstudier
  • Studentene kan benytte våre lokaler på studiesenteret både på dagtid og kveldstid
  • Studiesenteret har et tett samarbeid med Lenvik Bibliotek som tilbyr studiebibliotektjeneste i samarbeid med Universitetsiblioteket i Tromsø. Alle studentene som er registrert ved studier til UiT får tilgang på studiebibliotektjenesten, og det arrangeres jevnlig tilbud om opplæring i litteratursøk.
  • Vi søker om at alle eksamenene skal kunne avvikles på Studiesenteret Finnsnes*
  • En oppstartsdag på Studiesenteret Finnsnes i september for høstsemesteret og januar for vårsemesteret*
NB! *Dette ekstratilbudet avhenger av at tilstrekkelig antall studenter melder seg på.
 
Vennligst ta kontakt med Studiesenteret Finnsnes v/ Studieleder Lill-Janne Bendiksen så snart du vet at du har fått plass på studiet. Tlf. 45517125/77840250 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
 
 
Fagansvarlig

Fagplan

Studiepoeng
10 studiepoeng

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2014

Søknadsfrist
1.juni

Søknad sendes til

Studiekode
BED-2042F

Pris
500 kr per 10 studiepoeng for merkostnader ved desentralisering.
Eventuelle eksamengebyrer kommer i tillegg.