Forkurs Ingeniørutdanning - nettbasert med lokal lærerstøtte.

 

Forkurs Ingeniør (nettbasert med lærerstøtte lokalt)

Fra september 2014 tilbyr Studiesenteret Finnsnes forkurs for ingeniørutdanning i samarbeid med Rogaland Kurs- og Kompetansesenter (RKK). RKK er faglig ansvarlig og har kjørt nettbasert forkurs siden 2004. De leverte også forkurs til Universitetet i Stavanger i flere år.

Tilbudet er godt tilpasset studentenes behov for fleksibel tilgang på læring. Studiesenteret legger til rette for at studentene kan følge RKKs nettbaserte studium, men gir i tillegg lokal lærerstøtte i fagene fysikk og matematikk. Du kan ta eksamenene lokalt. Forkurset kan oppleves krevende i seg selv, og et rent nettbasert opplegg kan oppleves ekstra utfordrende om en skal studere alene. Derfor ønsker vi på Studiesenteret å legge til rette for et godt studiemiljø der studentene kan møtes både for kollokviegrupper og for å følge undervisninger sammen.

I tillegg til den nettbaserte undervisningen, vil det gis 40 timer undervisning med lærer fysisk tilstede fordelt på fagene fysikk og matematikk på Studiesenteret Finnsnes.  Studentene følger den nettbaserte undervisningen med tilhørende innleveringer med den progresjon som settes opp fra RKK. Tilbakemeldinger på innleveringer gjøres av lærer fra RKK.

Lokal lærer i fysikk og matematikk er en ekstra ressurs, noe de andre nettstudentene fra RKK ikke får. Ved å gi lokal lærerstøtte/oppgaveseminar og struktur rundt forelesninger via kollokviegrupper, kan det være lettere å gjennomføre kurset og bestå eksamenene.

Forkurset er for personer som mangler formelle kvalifikasjoner for å søke direkte på ingeniørutdanning. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig utdanning, men ikke nok allmenfag, personer med allmenfaglig utdanning uten matematikk og fysikk, samt personer over 23 år som har mer enn 5 års yrkeserfaring. Forkurset består av 5 fag: Matematikk, Fysikk, Engelsk, Norsk og Teknologi og samfunn. Tar du alle fagene regnes det som et års fulltidsstudie, og gir muligheter for å søke lån/stipend i Lånekassen. 

Oppleggetfølger nasjonal rammeplan for forkurs og baserer seg på:

  • Ca. 12 t/uke med online forelesninger
  • Nettbaserte forelesnniger live og i opptak via internett
  • Oppgaveinnleveringer, tilbakemeldinger og veiledning via Internett
  • Lokal oppfølging og tilrettelegging av Studiesenteret Finnsnes
  • Ca. 40 timer ekstra undervisning i fysikk og matematikk med lokal lærer (i tillegg til nettundervisning)
  • Sentraltgitte skriftlige eksamener i tråd med forkursplanen som kan avlegges på Studiesenteret Finnsnes

Språk:  Norsk

Inntakskrav:

  • Bestått yrkesfaglig studieretning VK!/Vg2 eller
  • Bestått generell studiekompetanse (allmenfaglig studieretning) eller
  • Bestått fagprøve med fagbrev eller
  • Fylt 23 år og har minst fem års yrkespraksis etter gjennomført grunnskole

Varighet:  1 år

Tekniske krav for å følge undervisningen:  PC med internett

Vurderingsmåte:  Det blir gitt uformell vurdering av progresjon og resultat gjennom krav om obligatoriske oppgaver underveis. Avsluttende eksamen i hvert fag, tilsammen 5 eksamener (med mulighet til å søke fritak for de som har noen fag fra generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Sertifisering:  Vitnemål utstedt av RKK

Pris:  Det beregnes studieavgift både fra RKK og Studiesenteret Finnsnes. Pris for hele forkurset er kr. 10000,- til RKK og kr. 7900,- til Studiesenteret. Andelen til studiesenteret dekker merkostnaden med denne modellen og er basert på minimum 10 studenter.  I tillegg vil det bli en eksamensavgift på ca. 500,- per eksamen for å avlegge eksamen lokalt. Mulighet for å søke lån/stipend fra Statens Lånekasse.

Søknadsfrist:  15. august

Oppstart: 1. september 2014.

Søknad og mer informasjon finner du på RKKs hjemmeside:  www.rkk.no og http://www.rkk.no/plain/KURS/Forkurs_ingenioer

HUSK: Du må også ta kontakt med Studiesenteret Finnsnes v/studieleder Lill-Janne Bendiksen innen 15. august om du ønsker å benytte deg av vårt tilbud. 

E-mail:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon:  455 17125