4 årig Bachelor i barnevern - samlingsbasert, deltid, startet høsten 2016 - 53 studenter.

Kontaktperson på HiH er Brita Øymo Solbakk, tlf. 77 05 83 41, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Desentralisert samlingsbasert utdanning til barnevernspedagog ved Høgskolen i Harstad. Samlingene tar utgangspunkt i Harstad, men vil foregå i Harstad og på Finnsnes. Studiesenteret Midt-Troms vil bidra med lokaler for samlinger, hjelpe til med å organisere kollokviegrupper, og gi muligheten til å følge nettbasert undervisning i grupper via studiesenteret.

Det er to praksisperioder, en på 6 uker og en på 16 uker. Studentene kan søke om praksis i Midt-Troms. 

Dersom studenten er i arbeid må praksis legges utenom egen arbeidsplass.

Studiesenteret Midt-Troms har lokaler som studentene kan disponere, også på ettermiddag og kveldstid, samt kopimaskin og printer tilgjengelig. 

Om utdanningen

Barnevernspedagogutdanningen bygger på kunnskapsgrunnlaget i de samfunnsvitenskapelige fagene som et utgangspunkt for å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov. Utdanningen gir også ferdigheter i praktisk teoretisk arbeid med barn, unge og familier. Det legges vekt på studentens personlige utvikling parallelt med den kunnskapsmessige utviklingen.
 
Studiet benytter en problembasert læringsmodell, dvs arbeid i basisgrupper og læring knyttet til virkelighetsnære problemstillinger og integrering av de ulike fagområdene. I løpet av utdanningen er det én prosjektperiode og to praksisperioder, med mulighet for praksis også i Norden, Storbritannia og Spania.
 
Sentrale emner i studiet er:
* Aktivitetsfag
* Etikk
* Juss
* Pedagogiske emner
* Psykologiske emner
* Samfunnsfaglige emner
 
Utenlandsopphold
I løpet av studiet gis det mulighet til å søke om opphold utenlands - enten for å ta noen av studiepoengene ved en av våre partnerinstitusjoner eller for å gjennomføre en spennende og annerledes praksis. Det er mulighet for utenlandsopphold i Ghana, England, USA eller Norden.
 
Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk.
Søkere til denne utdanningen må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.
 
Videreutdanning
Barnevernspedagoger kan ta en rekke videreutdanninger innen ulike terapeutiske retninger, samt psykiatri. Også mulighet for 2-årig påbygging til Master, for eksempel i spesialpedagogikk og Master i sosialt arbeid.
 
Målgruppe/Yrkesmuligheter
Utdannelse som barnevernspedagog kvalifiserer for forebyggende barnevernarbeid, nettverksarbeid, arbeid i institusjoner, familiearbeid, flerkulturelt arbeid, samt saks-behandling i barneverntjenesten.
 
De fleste barnevernspedagoger arbeider i barneverntjenesten eller i ulike barne- og ungdomsinstitusjoner. Mange arbeider også i barnehager, skolefritidsordningen, barne- og ungdomspsykiatri, familievern, utekontakten, ungdomsklubber m.m.
 
Organisering

Den desentraliserte barnvernpedagogutdanningen varer 4 år og tilsvarer 3-årig heltidsutdanning på 180 studiepoeng.

Det er lagt opp til ca. 21 samlinger. Disse fordeles med ca. tre ukesamlinger i høstsemesteret og fire ukesamlinger i vårsemesteret.  Stedelig/geografisk plassering av samlingene vil variere etter studentsammensetningen på kullet. Dvs at HiH søker å tilstrebe å avholde samlinger f.eks på Finnsnes og Tromsø så vel som hovedbasen Harstad, alt etter studentenes geografisk tilhørlighet.  Hvor mange samlinger som blir lagt til Studiesenteret Midt-Troms avhenger av antall studenter med tilhørighet til Midt-Troms.

 
Det er to praksisperioder på tilsammen 22 uker og en prosjektoppgave på 10 uker. Praksisplasser kan legges til studentenes nærområde. Dersom studenten er i arbeid må praksis legges utenom egen arbeidsplass.
 
Mellom samlingene vil studentene bli organisert i lokale basisgrupper, med minimum 3 studenter pr. gruppe. De to første studieårene vil det bli veiledere knyttet til gruppene. I det siste studieåret fungerer gruppene uten veileder.
 
Bruk av Internett vil inngå som en sentral del av studieopplegget. Studentene må derfor ha tilgang til Internett.
Erfaringer fra andre desentraliserte studier tilsier at studiet kan kombineres med arbeid i inntil 50 % stilling.
 
Studiesenteret Midt-Troms vil legge tilrette for samlinger, hjelpe til med å arrangere kollokviegrupper, gi muligheten til å følge den nettbaserte delen av undervisningen i grupper via studiesenteret. Dette i samarbeid med Høgskolen i Harstad. Studentene kan også benytte seg av lokalene på ettermiddag/kveldstid.
 
Studiesenteret Midt-Troms har topp moderne fasiliteter lokalisert i Kunnskapsparken sentralt på Finnsnes like ved buss- /båtterminal, hotell og butikker. 

Samlinger på Finnsnes forutsetter nok studenter til at det kan etablerers en gruppe her i regionen.
 
 
 

 
 
Fagansvarlig


Fagplan

Studiepoeng
180

Studiested
Samlinger i Harstad
Lokale grupper på Studiesenteret Midt-Troms

Oppstart
Høsten 2016