Veiledning for lærere i skole og barnehage, 15 stp.

Logo

EVU - Veiledningsemner ved ILP

VEILEDNING FOR LÆRERE I SKOLE OG BARNEHAGE DEL 1 - PED-6325 

Vi gjentar suksessen fra i fjor med veilederutdanning fra UiT på Studiesenteret Finnsnes.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har valgt å videreutvikle studietilbudene innen veiledning i tråd med de to nasjonale satsningsområdene for veiledning; praksisveiledning og veiledning av nyutdannede. Erfaringer fra og evalueringer av tidligere veiledningsemner ligger til grunn for emnet PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage DEL 1 (15 stp).

Studiet kvalifiserer lærere og barnehagelærere for veiledning av:

  • Studenter som er i praksis i lærerutdanningene for skole og barnehage
  • Nyutdannede kollegaer i skole og barnehage

I studiet forutsettes det at studentene er i et veiledningsforhold enten til en student eller til en nyutdannet.

Søknadsfrist 20. juni 2015. Mer informasjon om studiet i teksten under bildet.

 

Lærere og barnehagelærere som har veilederutdanning brukes både som praksislærere og som ressurser i forhold til veiledning av nyutdannede, i kollegaveiledning og i organisasjonsutvikling. Emnet gir formell veilederkompetanse for praksislærere i skole og barnehage, slik at man når det nasjonale kravet om at praksislærere i skole og barnehage skal inneha 15 stp veiledning. Emnet er samtidig rettet inn mot lærere og barnehagelærere med ansvar for å følge opp nyutdannede medarbeidere i skole og barnehage.
ILP planlegger å utvikle et tilbud med Veiledning for lærere i skole og barnehage DEL 2, 15 stp.
Tilbudet planlegges med oppstart studieåret 2016/17.

Emnet har en todeling der en del er rettet mot veiledningsteori, verktøy og arbeidsmåter - og den andre er viet emner som etikk, skikkethet, vurdering, profesjonsutvikling og aksjonsforskning. I tillegg kan studentene velge en mindre fordypning. Det legges stor vekt på den praktiske sida av veiledning som fag og nytt kunnskapsstoff ligger hele tida som en ramme rundt praktiske øvelser med tematikk som studentene bringer inn på samlinger. Arbeidsformene varierer mellom ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Deler av emnet er nettbasert, mens på samlingene skal seminarvirksomhet og øvelser stå i sentrum.

Organiseringen av emnet er samlingsbasert over to semester med studentaktivitet mellom samlingene (se Årsplan 2015/16). Studiet lyses ut med studiested både i Tromsø og Alta. Dersom det melder seg et tilstrekkelig antall studenter fra en annen region, kan enkeltsamlingene legges til andre studiesteder.

Samlingsdatoer

Alta:

17. - 18. sept., 2. samling: 1. desember, 3. samling 7. januar, 4. samling: 1. mars, 5. samling 5. april, eksamen uke 19

Tromsø:

15.- 16. sept., 2. samling: 2. des., 3. samling: 8. januar, 4. samling: 2. mars, 5. samling 6. april, eksamen uke 19

Finnsnes (med forbehold om tilstrekkelig antall studenter fra Midt-Troms):

1. samling: 15.-16. september (i Tromsø), 2. samling: 4. desember, 3. samling: 11. januar, 4. samling: 7. mars, 5. samling: 11. april, eksamen i uke 19

Lenke til emnebeskrivelsen for PED-6325

Lenke til nettsidene med Årsplan for ILP 2015/16.

Lenke til Utdanningsdirektoratet sine nettsider om Veiledning av nyutdannede.

Mer informasjon om prosjektet Ny i Nord.

Lenke til pensumliste for PED-6325


Tilbudet erstatter våre to tidligere studier PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet og PED-6316 Veiledning for nyutdannede i skole og barnehage.Ansvarlig for siden: Nadia A. Tvete
Sist oppdatert: 24.06.2015 14:23

 

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/veiledning


Opptak

Søknadsfrist er 20. juni 2015.
Søknaden registreres på EVU-web.


Kontaktperson

Nadia A. Tvete
studiekonsulent EVU

Liv Carstens Knudsen
faglig koordinator for veiledningsemner og Ny i Nord


Tilbake til toppsiden EVU