Psykososialt arbeid med barn og unge, 60 stp. - 2 årig videreutdanning - startet 1. september 2015 - 23 studenter

Fra høsten 2015 ble det tilbydd studie for psykososialt arbeid med barn og unge på Studiesenteret Finnsnes. Fagansvarlig er Høgskolen i Harstad og det ble tatt opp ca 20 studenter. Dette videreutdanningstilbudet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over 4 semester. Videreutdanningen er bygd opp av 4 emner på 15 stp. Hvert emne kan tas som et selvstendig studium med avsluttende eksamen for hvert delemne. Modulene er:

Modul 1. Høst-15: Kompetanse- og tjenesteutvikling

Modul 2. Vår-16: Psykisk helse hos barn og ungdom

Modul 3. Høst-16: Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom

Modul 4. Vår-17: Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Det kreves bachelor i helse- eller sosialfag, medisin, pedagogikk, politiarbeid, barnevern eller psykologi for å begynne på studiet. I tillegg kreves 2 års praksis med barn og unge etter oppnådd bachelorgrad eller at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid med minimum 50%.

Hvert semester består av 3 ukesamlinger à 4 dager. Samlingene vil hovedsaklig bli lagt til Studiesenteret Finnsnes, men det kan være at et emne må legges til Harstad. Studiet startet med forbehold om nok studenter fra Midt-Troms.

Mer informasjon finner du på Høgskolen i Harstad sine hjemmesider: http://www.hih.no/nor/studier/studieprogram_arkiv/psykososialt-arbeid-med-barn-og-unge-_-finnsnes