Kreftomsorg og lindrende pleie - høsten 2016 - studieplasser fortsatt ledig - søk snarest

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning, Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms.
I samarbeid med Studiesenteret Finnsnes og Fagskolen Breivika Tromsø.
 
Mål for utdanningen
Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

- Høy yrkesetisk forståelse
- Gode evner og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
- Bred faglig kompetanse

Med denne videreutdanningen skal studentene få en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose.
Vite om hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk sosialt og åndelig.

Opptakskrav
Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Arbeidsformer
Studiet er en årsenhet som organiseres som deltid over to år. Studiet er samlingsbasert med definerte obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene.

Totalt over 2 år avholdes det 8 samlinger à 1 uke (5 dager) fordelt på de enkelte moduler. Første oppstartsamling og avsluttende eksamenssamling må gjennomføres på Skjervøy. Øvrige 6 samlinger kan følges på toveis videokonferanse mellom Skjervøy og Studiesenteret Finnsnes. I tillegg kommer veiledet praksis i til sammen 10 uker. Skolen har avtale om praksisplass ved UNN. Andre praksisplasser kan avtales mellom student og praksissted, men må godkjennes av skolen.

Arbeidet mellom samlingene foregår med veiledning av lærer og med Fronter som læringsplattform. På første samlinga vil du knytte kontakt med lærere og medstudenter. Her vil du også få hjelp til å komme i gang med de enkelte fag og det blir gitt opplæring i kommunikasjonsverktøy som blir brukt til å holde kontakt mellomlærere og studenter mellom samlingene.

NB: Samlingene kan følges via to-veis tv studio fra Studiesenteret på Finnsnes eller fra Breivika videregående skole i Tromsø

Praksisordning
Praksis består av totalt 10 uker hvor 8 uker er sykehuspraksis ved UNN Tromsø, eller annet praksissted godkjent av skolen, og 2 uker er fordypningspraksis/hospitering fortrinnsvis på egen arbeidsplass. Praksis er veiledet av lærer.

Kostnader:
Studenten vil selv måtte dekke nødvendig kursmateriell, reise og overnattinger i forbindelse med studiet. Dette gjelder også praksistiden i Tromsø.
Studiet er låneberettiget i Statens Lånekasse.

Samlinger:
Tidspunkt for samlinger vil bli tidfestet umiddelbart etter inntak men oppstart første samling vil være uke 36 eller 37.
 
Innhold i modulene:

Modul 1:   
1. Grunnelementer i helse- og sosialfaget
2. Samfunnsfaglige emner

Modul 2:   
1. En kreftdiagnose – hva det kan innebære for pasienten og pårørende
2. Kunnskap om kreftsykdommer
3. Konsekvenser av sykdom og behandling
4. Forebyggende arbeid

Modul 3:   
1. Deltakere i rehabiliteringsprosessen
2. Rehabilitering og habilitering
3. Samfunnets tilbud og ressurser

Modul 4:   
1. Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv
2. Kommunikasjon
3. Lindring og velvære
4. Smerte og symptomlindring

Modul 5:   
Fordypning i kreftomsorg og lindrende pleie.
Skrive fordypningsoppgave fra eget arbeidssted eller fra praksisplass.

• Modul 2, 3 og 4 må sees i sammenheng og inneholder totalt 8 uker praksis på UNN HF i tillegg til samlingene.

• Modul 5 skal inneholde 2 uker praksis i tillegg til samling.

Skolen legger vekt på sosiale aktiviteter og har som tradisjon å avslutte studiet med en tur.

Søknadsfrist 15.april
Søk direkte på:  www.vigo.no

Eller send en skriftlig søknad til:
Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms
Postboks 250  9189 Skjervøy

Ved spørsmål kontakt skolen www.nordtroms.vgs.no - tlf: 77 78 70 50  - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller Studiesenteret Finnsnes v/Lene Jørgensen 92694885 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.