Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp - oppstart høsten 2019 - søknadsfrist 1. juni 2019

FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og
kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og
ulike oppfatninger om naturen.

Les mer . . .