Masteremne - Videreutdanning for lærere - Høsten 2021

Bilderesultat for USN bilde

 

Universitetet Sørøst Norge (USN) har sagt seg villig til å tilrettelegge emner i masterstudie for lærere som ikke har mastergrad.

Tilbudet vil tilrettelegges på Studiesenteret fom høsten 2021 som en del av de to siste studieårene til Grunnskolelærerutdanningen 1 - 7 som startet opp høsten 2018.


Søknad:

Søknad via USN sitt lokale opptak og det er særskilte opptakskrav for ferdig utdannede lærere – men ikke noe firerkrav i matte.

 

Følg med på vår nettside eller ring 90162715 for nærmere informasjon.