Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie - søknadsfrist 15.oktober 2022

 
Nytt desentralisert samlingsbasert deltidsstudium for vernepleie for Harstad og Midt-Troms regionen planlegges igangsatt i januar 2023 med samlinger i Harstad og på Finnsnes. Tilsvarende tilbud starter opp Bodø i januar 2021 og i Tromsø januar 2022. 
 
Studiet er på 180 studiepoeng, og gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år med samlinger på Finnsnes og i Harstad og med muligheter for lokale studiegrupper. Studieprogrammet har 50 studiepoeng praksisstudier som tilrettelegges i regionen for søkere fra Midt-Troms.