Utsatt oppstart på ProgramrådgiverstudietDet er med stor beklagelse at vi må meddele at Programrådgiverkurset er utsatt til januar 2015. Når ny søknadsfrist nærmer seg vil vi ta personlig kontakt med alle som har vist sin interesse, for å høre om dere fremdeles er interessert i å delta på kurset.
 
Årsaken til at kurset ikke kan gjennomføres som planlagt er at Høyskolen i Buskerud (HiB) er inne i en stor fusjonsprosess og at de ikke har klart å finne/ansette en fagansvarlig. Vi har inntil nylig arbeidet meget intenst med å finne en løsning, men nå har vi kommet til et punkt hvor vi har blitt enig med HiB at vi bare må utsette oppstarten av kurset. Vedlagt følger en kopi av siste mail vi fikk fra deres saksbehandler som forklarer utsettelsen enda bedre.

 

Til studiesenteret

 

Ledelsen ved instituttet som har overtatt denne faglige delen, har nå hatt en grundig gjennomgang av sine prosjekter og tilgjengelige ressurser. Prosjektet «Programrådgiverstudiet» er absolutt noe vi kan stå inne for og som vi i utgangspunktet ønsker å tilby videre. Vi ser på muligheten for å få det til i samarbeid med vårt Vitensenter som driftes bl.a. av vårt helsefaglige fakultet. Vi ser også potensialet med studenter hvis vi kunne få til en delvis fjernundervisningsløsning, og vi kunne tenke oss å få til en kombinasjon av egne- og lokale forelesere, slik vi allerede har snakket om.

 

Fordi vi er i en krevende fusjonsprosess, med ny ledelse og knapphet på ressurser, trenger vi mer tid på oss. Det vil dessverre si at for oppstart høsten 2014 har vi ikke ressurser til å få på plass studiet. Det kan ikke forventes ny avklaring før til høsten, men om du ønsker, ser jeg gjerne at vi holder kontakten utover våren og høsten, med tanke på å få til dette på sikt. Jeg holder i trådene internt og vil jobbe videre med å finne løsninger.

 

Vi beklager de ulemper dette medfører for dere, men presiserer at vi ønsker å få det til på sikt, slik at for oss er dette å anse som en foreløpig utsettelse.

 

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Elin Varne Johansen 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 

Etter- og videreutdanning, Buskerud
Link til studieplan