INGENIØRUTDANNING - nettstøttet og fleksibel

Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning fra Høgskolen i Narvik 

Studiesenteret Finnsnes har i dialog med Høgskolen i Narvik valgt å tilrettelegge for nettstøttet ingeniørutdanning fra Høgskolen i Narvik. Ingeniørutdanning kvalifiserer til mange stillinger i privat og offentlig sektor, for eksempel innen olje- og gassindustri, verksted- og prosessindustri, bygg- og anleggsnæringen, samt rådgivende ingeniør- og entrepenørselskaper. Etterspørselen etter ingeniørkompetanse i Nord-Norge er stor, og mange studenter får jobbtilbud før utdanningen er fullført.

I første omgang satser Studiesenteret på å særlig tilrettelegge for 1. året ingeniørutdanning, nettstøttet.  I tillegg til nettstøttet undervisning er det 2 ukesamlinger i Narvik per semester. Av erfaring vet vi at det er mye større gjennomføringsgrad for de studentene som møtes regelmessig utenom samlingene for å jobbe seg gjennom studiet. Studiesenteret vil reservere eget klasserom for ingeniørstudentene til studiearbeid mellom samlingene.
Oppstart av tilbudet på Finnsnes forutsetter minimum 8 studenter.

HiN tilbyr fire fullverdige studieretninger innen bachelor ingeniør samt tre studieretninger der de foreløpig kun tilbyr 1-årige studier. Se oversikt over studietilbud fra HiN her. Første studieåret innen alle studieretningene for ingeniør er over halvparten av undervisninga felles.  Studiesenteret søker midler for å kunne tilby ukentlig lokal lærerstøtte i fellesfagene matematikk 1 og 2 og fysikk/kjemi på Finnsnes. Får vi nok studenter fra Midt-Troms, vil vi også kunne jobbe for lærerstøtte lokalt 2. og 3. året, da mest sannsynlig innen studieretningen bygg eller maskin.

Mer informasjon om dette tilbudet og oppdaterte emneplaner vil komme nærmere søknadsfrist. Kontakt gjerne Studiesenteret Finnsnes om dette kan være aktuelt for deg eller noen du kjenner. Mer informasjon får du ved henvendelse til Studieleder Lill-Janne Bendiksen på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 455 17 125

Mer informasjon om det å være nettstudent ved Høgskolen i Narvik finner du under og på HiNs nettside: http://www.hin.no/nor/hovedside/bli-student/nettstudent

Informasjon til nettstudenter

Som nettstudent følger du emner og studieplan som om du var en campusstudent. Forskjellen er at du stort sett ikke er til stede på campus annet enn i forbindelse med samlinger. Du har følgende «redskap» for å følge undervisningen:

 • «Live»-forelesninger (lyd + evt. også video), tas også opp og kan spilles av senere
 • «studio»-innspilte forelesninger (lyd + video), tas som regel opp og kan spilles av senere
 • lysbilder / forelesningsnotater / utregninger / oppgavegjennomgang med lyd
 • nettmøter (lyd + evt også video), tas opp og kan spilles av senere
 • videoer / annet fra eksternt hold (f eks «video notes» fra forfatter av lærebok)
 • alt stoff som for øvrig er tilgjengelig for campus studenter via HiNs LMS (Learning Management System): itsLearning

Som nettstudent jobber du mer selvstendig enn campus studenten; – om du ønsker er du løsrevet fra timeplan, og du baserer din læring på materialet listet over, kontakt med faglærer og medstudenter via epost / nettmøter / telefon, og selvsagt pensum / lærebok. Som nettstudent stilles det store krav til egeninnsats og selvdisiplin for å lykkes i studiehverdagen.

Søknad og opptak
Opptakskrav og frister er de samme som for campusstudier. Se samordna opptak eller info på HiN sine hjemmesider. 

Semesteravgift og oppmelding
Semesteravgift og frister for oppmelding til eksamen er de samme som for campusstudier. Oppmelding til eksamen skjer automatisk når du har godkjent utdanningsplanen din. Dette gjør du i StudentWeb. Se info på HiN sine hjemmesider. 

Internett og epost
For å være nettstudent må du ha en internettforbindelse som klarer å streame de livesendinger og opptak som er tilgjengelig. Dette krever normalt den hastigheten som kreves for å se filmer via internett. Du må forvente at du må kunne være «på nett» til bestemte tidspunkter, f.eks. når det utføres e-tester som du besvarer i sanntid. Et nettstudie er derfor ikke egnet dersom du i perioder er avskåret fra å ha internettforbindelse. Normalt tilbys ikke forelesningene som nedlastbare filer, vi baserer oss på streaming.

Som student får du egen e-post ved HiN.

Brukernavn og passord
Som student får du et eget studentnummer. Dette fungerer som brukernavn. Systemene ved HiN har såkalt FEIDE-pålogging, hvilket betyr at du bruker samme brukernavn / passord alle steder (unntak kan forekomme). Se for øvrig egen info fra IT-seksjonen vedrørende pålogging / epost med mer.

Samlinger
Det avholdes normalt to samlinger på høsten, og to på våren. Noen av disse er obligatoriske, relatert til arbeidskrav / lab i enkeltemner. Utenom obligatorisk aktivitet kan du følge ordinær undervisning, eller det kan være tilrettelagt spesiell aktivitet for nettstudentene.

I forbindelse med samlingene har du som nettstudent mulighet til å skaffe deg studentkort som gir deg adgang til skolen. Du må selv besørge transport til og fra Høgskolen i Narvik, samt overnatting. Tidspunkt for samlinger bestemmes i god tid før semesterstart, innholdet i hver samling ca fire uker før samlingen.

Studieverksted
Fortrinnsvis på de plasser der HiN har ansvar for forkurs, vil HiN støtte oppretting av sk studieverksteder for 1. årstrinn av ingeniørutdanningen. Initiativ og finansiering må imidlertid være lokalt forankret. Hensikten med et studieverksted er å skape et treffpunkt for nettstudenter: opplegget vil være avhengig av antall studenter, tilgjengelige lærerkrefter, infrastruktur og finansiering.

Eksamen
Mange emner har avsluttende skriftlig skoleeksamen. I utgangspunktet skal alle eksamener avlegges ved Høgskolen i Narvik. Eksamen kan avholdes lokalt (nær deg), dette avhenger av om det er mulig å skaffe egnede lokaler og eksamensvakter. Studenten må selv sende en skriftlig søknad til Høgskolen i Narvik innen 15. oktober (høstsemester) eller innen 15. mars (vårsemester), de må selv ta kontakt med det eksterne lærestedet og oppgi en kontaktperson som vårt eksamenskontor kan forholde seg til ved utsendelse av eksamensoppgaver og annet materiell. Søknad om eksamen ved ekstern lærested forutsetter videre at studenten blir fakturert et gebyr på for tiden kroner 1000,- pr eksamen (unntak for  studenter i Alta, Bodø og Mo i Rana, gebyr kr 0,-) og at de selv dekker de kostnadene som det eksterne lærestedet eventuelt krever for dekning av sine merkostnader og utgifter til eksamensvakter osv.

Emneoppmelding
Ved å godta din individuelle utdanningsplan bli du automatisk meldt opp i de emnene som skal gjennomføres det aktuelle semester. Du  blir også automatisk meldt opp til eksamen.

Via StudentWeb vil man selv også kunne melde seg av emner (undervisning) fram til 1. oktober. Man kan melde seg av eksamener man ikke tenker å gjennomføre fram til 14 dager før eksamensdato.

I emner som har mappevurdering eller hjemmeeksamen og lignende som vurderingsform så behøver nettstudentene normalt i ikke å møte i Narvik på grunn av eksamen. Eksamen gjennomføres da i henhold til føringer gitt via emnebeskrivelse og informasjon via itsLearning.

Forbehold om oppstart
Høgskolen i Narvik forbeholder seg retten til å kansellere oppstart av enkelte av de nettbaserte tilbudene dersom søkningen er for lav. Informasjon om dette vil bli gitt så tidlig som mulig.


Kontakt
Når det gjelder faglige spørsmål er det først og fremst emneansvarlig som skal kontaktes. Opplysninger om emneansvarlig står angitt i emnebeskrivelsen. For mer generelle innspill og kommentarer (ris og ros) kan Klar melding benyttes. 

Spørsmål om opptakskrav, utdanningsplan, generelle spørsmål vedrørende opptak rettes til Studieadministrasjonen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Spørsmål om fritak fag, generelle ting vedrørende et studieprogram rettes til studiekoordinator for studieprogrammet:

 • Bygg: Hugo Remlo, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Data: Arild Steen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Fornybar energi: Elisabeth Roman, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Prosessteknologi: Svein M Nilsen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Elkraft: Trond Østrem, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Satellitteknologi: Svein A Munkvold, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Elektronikk: Svein A Munkvold, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Maskin: Jan-Arne Pettersen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Andre generelle spørsmål vedrørende nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for nettingeniørstudentene.