Barnevernspedagogutdanning 180 stp og Psykososialt arbeid med barn og unge, 60 stp - opptak pågår

 

Onsdag 25. februar kom Rita Øymo Solbakk fra Høgskolen i Harstad til Studiesenteret Finnsnes for å orientere om Bachelor Barnevern, deltidsutdanning. Anne-Berit Lorentsen fra HiH kom samme dag og orientere om videreutdanningen i Psykososialt arbeid med barn og unge, 60 stp.

Studiesenteret Finnsnes har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Harstad om å kunne tilby barnevernspedagogutdanning og videreutdanning i psykososialt arbeid fra høsten 2015.

Videreutdanningen i psykososialt arbeid vil i sin helhet legges til Studiesenteret Finnsnes, men det er mulig at et emne må taes i Harstad.

Barnevernutdanningen er ut fra en nodemodell. Utdanningen vil gå over 4 år (180 stp) og vil være samlingsbasert med samlinger lokalisert flere steder, også ved Studiesenteret Finnsnes. Dess flere studenter fra vi får fra Midt-Troms, dess flere samlinger kan legges til Sudiesenteret Finnsnes. Uavhengig av antall samlinger vil Studiesenteret legge tilrette for lokaler for studiearbeid mellom samlingene, samt tilrettelegge for eksamener. Det er mulig å søke om å få lagt praksis til nærområdet.

Studiene starter opp høsten 2015 med forbehold om nok studenter.

Studiesenteret ønsker med dette å markedsføre Høgskolen i Harstads desentraliserte studietilbud innen barnevern og psykososialt arbeid med barn og unge, samt undersøke hvor stor interesse det er for dette studiet i vår region for best mulig tilrettelegging av et desentralisert tilbud på Finnsnes.

 

Mer info finner du på HiHs hjemmeside om bachelor barnevern, deltid og om Psykososialt arbeid med barn og unge.